วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

เมื่อเขาไม่มีใจ อยู่ไปก็มีแต่ช้ำ – คิตแคท กมลทิพย์